ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα συμφωνείτε και με τους όρους χρήσης που τη διέπουν.

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι: θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail) στις φόρμες επικοινωνίας. Θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα είναι συνδεδεμένα με το www.autocenter.gr

Έχετε τη δυνατότητα να δείτε, να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε και να διαβάσετε τα έγραφα και κείμενα που υπάρχουν στο site εκτός εάν διατυπώνεται διαφορετικά, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Το έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για ενημερωτικούς, προσωπικούς, και μη εμπορικούς σκοπούς. Κάθε αντίγραφο του εγγράφου ή τμήμα αυτού πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας με την ίδια μορφή και τρόπο που υπάρχει στο πρωτότυπο. Το έγγραφο δεν μπορεί να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Η AUTOCENTER διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Ενημερώνεστε τακτικά μέσα από την ενότητα «Όροι χρήσης» για τυχόν αλλαγές, με την ισχύ αυτών να ορίζεται από την στιγμή της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία σέβεται απόλυτα τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζει ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι σύννομο προς τις διατάξεις των ισχυόντων νόμων. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το νόμο και μόνον κατόπιν δικής σας ρητής ειδικής συναίνεσης και αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.

Η Εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε θα αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Εταιρεία τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής) ή είναι υποχρεωτική με βάση το νόμο.

COOKIES

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δύναται να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε επισκέπτη/πελάτη πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α.) καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία πληροφοριών τα οποία αποθηκεύονται στον Η/Υ και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή. Σκοπός τους είναι να σας εξασφαλίσουν στοχευμένη περιήγηση, ανασύροντας γρήγορα φωτογραφίες προϊόντων που επισκεφτήκατε πρόσφατα ή πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές του καλαθιού αγορών σας, την κατάσταση της παραγγελίας σας κ.α. Για να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας θα πρέπει να επιτρέπετε την αποθήκευση τους, στο σύστημα σας. Μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε ήδη αποθηκευμένα cookies, να εμποδίσετε την εγκατάσταση νέων cookies ή να ζητήσετε να ερωτάσθε κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σελίδα εξυπηρέτησης του πλοηγού σας).

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών ονόματα εταιρειών κλπ.) και των υπηρεσιών του site που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην www.autocenter.gr ή/και στους προμηθευτές-συνεργάτες της.

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας, διατίθενται δε στους επισκέπτες του site μόνο για προσωπική χρήση (μη κερδοσκοπική ή εμπορική). Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα AUTOCENTER και τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της AUTOCENTER προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων ενδέχεται να είναι ενδεικτικές. Σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν την Εταιρεία ως προς την εμφάνιση, το χρώμα, το μέγεθος ή άλλα χαρακτηριστικά του είδους.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ

Ο διαδικτυακός τόπος www.autocenter.gr, της Εταιρείας AUTOCENTER έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών και την πώληση προϊόντων. Η χρήση του site μας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό, άλλως αποδέχεται σιωπηλά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Ακύρωση συναλλαγής δεν είναι αποδεκτή.

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η AUTOCENTER δηλώνει ότι το περιεχόμενο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω του site www.autocenter.gr "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η AUTOCENTER στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Autocenter ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το www.autocenter.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές, λάθη ή βλαπτικά στοιχεία στα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ούτε για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσης από χρήστες του site. Οι επισκέπτες συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Οι ερωτήσεις, οι αιτήσεις που συμπληρώνονται και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες. Οι πληροφορίες που μας παρέχονται χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και δεν μεταβιβάζονται παρά μόνο στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη. Επίσης σε περίπτωση που μας ζητηθεί από τον νόμο ή αν κρίνουμε ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων μας βλάπτει, θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο και γενικά κακή χρήση του site. προστατεύσουμε την ασφάλεια και την περιουσία των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού. προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία.

Το www.autocenter.gr έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του site, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του site της.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή των χρηστών μας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων και τη χρήση αυτών από επισκέπτες/πελάτες. Η υπόδειξη των εν λόγω συνδέσμων δεν συνεπάγεται δήλωση της Εταιρείας ως προς την αξιοπιστία, ασφάλεια και περιεχόμενο αυτών, των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών και η χρήση αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/πελατών.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αποδεκτές είναι οι παραγγελίες οι οποίες γίνονται από τον Ελλαδικό χώρο. Οι παραγγελίες εκτελούνται κατά την διάρκεια της ημέρας μεταξύ 09:00 έως 17:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Η παραγγελία αποστέλλεται στην διεύθυνση που ο πελάτης έχει υποδείξει με μέσα που η AUTOCENTER έχει επιλέξει. Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται εντός 1 (μίας) εργάσιμης ημέρας . Για παράδοση των προϊόντων μας σε χώρες του εξωτερικού, επιβαρύνεστε με το κόστος αποστολής το οποίοι υπολογίζεται αυτόματα και τυχόν τελωνειακών δασμών. Όσοι πελάτες μας παραγγέλνουν προϊόντα για παράδοση εκτός συνόρων της Ελλάδας πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πακέτα που προορίζονται για χώρες του εξωτερικού υπάρχει περίπτωση να ανοιχτούν στα σύνορα ή στα τελωνεία για έλεγχο.

Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον τόπο παράδοσης και την διαθεσιμότητα των προϊόντων και σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), στην οποία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω email ή τηλεφώνου προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα μας είναι υπολογισμένα σε τιμές ευρώ, περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ενώ εξαιρείται το κόστος αποστολής. Οι τιμές, οι προσφορές και η διαθεσιμότητα αυτών υπόκεινται σε αλλαγές και γι αυτόν τον λόγο ελέγχονται εκ νέου πριν γίνει δεκτή η παραγγελία σας.

Παρά τις όποιες προσπάθειες καταβάλλονται ώστε η αναγραφή των στοιχειών, χαρακτηριστικών και των τιμών των προϊόντων που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα να είναι οι αντιπροσωπευτικές των προϊόντων, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πως η τιμή κάποιου προϊόντος είναι αφύσικα μεγάλη ή μικρή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2399048909 και 6977294440

Ακολουθήστε μας στο Facebook